www.AstimAlerji.com

Sağlıklı nefesler için…

Hemen Arayın : (212) 555 63 25 

‘Diğer Akciğer Hastalıkları’ Konusundaki Yazılar

275789-5310-34

Astım atağında genelde  tetikleyici bir faktör vardır. Bu neden çoğu hastada alerji olmakla beraber hastalarda en sık enfeksiyonları takiben astım ataklarına rastlanır. Astım atağında havayollarında var olan ödem daha da artarak hava yollarını iyice daraltır. Bronşların çevresinde balgam üreten hücrelerin salgısı artar ve  balgamlar tıkaç oluşturarak  hava yollarını kapatır. Takiben bronşların etrafındaki kas lifleri kasılarak hava yollarının daha da daralmasına neden olur. Böyle bir durumda hasta daha önceden kendisine verilmiş olan nefes açıcı ilaçlarını kullanmalı 10-15 dakika içinde rahatlamıyorsa ya […]

emboli06

Akciğer embolisi, akciğer atardamarı veya onun dallarından bir ya da birkaçının pıhtı, enfekte pıhtı, hava, kemik iliği, amniyotik sıvı, parazitler, yağ veya enjekte edilen çeşitli maddeler ile tıkanması sonucu ortaya çıkan klinik tablodur. Akciğer arteriel dolaşımına giren 15 mikrondan büyük materyaller pulmoner dolaşımda takılırlar ve takıldıkları damarı tıkarlar. Buna akciğer embolisi (pulmoner emboli) denir. Tıkanan damarın çapı ne kadar geniş olursa, akciğer embolisinin kliniği de o kadar ağır olur. Epidemiyoloji, risk faktörleri ve etiyolojisi Akciğer embolisi sık oluşan ancak zor […]

emboli18

Laboratuvar Standart laboratuvar incelemeler PE tanısı koymaya yeterli değildir. D-Dimer Plazma D-Dimer Fibrin yıkım ürünüdür Eliza yöntemi ile ölçülen düzeyinin 500 m g/l ve üzerinde olmasının akut PE ve DVT tanısında duyarlı ( % 99) ama özgün (spesifik) olmayan bir yöntemdir D-Dimerin 500 m g/l’ nin altında olması PE tanısından uzaklaştırırken, bu değerin üzerinde olması her zaman tanıyı kesinleştirmez. Çünkü; kanser, inflamasyon, infeksiyon ve nekroz gibi birçok başka hastalıkta da yükselebilir. Radyolojik Bulgular Akciğer embolisi genellikle radyolojik bir bulgu oluşturur. […]

emboli38

Emboli üç farklı amaçla üç farklı yöntemle tedavi edilir: 1· Trombüs oluşumunu önlemek: Profilaktik (Koruyucu) tedavi 2· Trombüsün büyümesini ve tekrarlamasını önlemek : Antikoagülan tedavi 3· Genel kalp akciğer durumu itibari ile dengede olmayan hastada büyük trombüsü yok etmek: Trombolitik tedavi ya da Embolektomi Pulmoner embolide tanı konulur konulmaz pıhtılaşmayı önleyici ilaçlar ile tedaviye başlanmalıdır. Hatta risk faktörlerinin mevcudiyeti halinde birçok olguda kesin tanı konulmadan önce, yani tetkikler devam ederken tedavi başlanılır. Tedavi süresi genellikle 3-6 ay arası olup genetik […]

asbest

Asbest ısıyı iyi iletmeyen bir doğal silikattır. Bu nedenle on dokuzuncu yüz yılın ikinci yarısından sonra; ısı, elektrik vb. bir çok iş sektöründe kullanılmıştır. Günümüzde de asbest endüstride fren balata sistemleri, ısı izolasyon materyalleri ve yalıtım materyalleri üreten iş kollarında ve gemi sanayisinde kullanılmaktadır. Yirminci yüz yılın ikinci yarısından sonra kanser yapıcı olduğu ortaya çıkınca, asbest kullanım alanları kısıtlanmıştır. Asbestin fizik yapı olarak;   1. Düz (amphibol) asbest crocidolite (mavi asbest), amosite (kahverengi asbest), tremolite, anthophollite ve actinolite 2. Eğri […]

mesothelioma

Asbest temasının akciğer zarında yol açtığı selim hastalıklar ; akciğer zarında fibrosis, kalsifikasyon (Kireç oturma), effüzyon (sıvı toplanması); akciğer dokusunda fibrosis (asbestosis) dir. Habis hastalıklar ise, akciğer zarı ve peritonun(karın içi zarı) maliğn mezotelyomaları, akciğer kanserleri ve az da olsa gırtlak ve sindirim organı kanserleridir. Malign mezotelyoma plevra-akciğerleri saran zar- (%90), periton-karın içini döşeyen zar- (%6-10) ve perikard-kalbi saran zar- boşluklarının seröz yüzeylerinden köken alan bir tümördür. Nadir olarak testisde (Üzerindeki zarda) de gelisebilmektedir. Hiç sigara içmeyen ve endüstriyel ilişkisi […]

tuzkoyde-afet-alani-genisletildi-348588

Türkiye’de, Orta ve Güneydoğu Anadolu’da önemli bir halk sağlığı problemi oluşturmaktadır. Türkiye’de ayrıca Kapadokya bölgesinde 3 köyde (Tuzköy, Karain ve Sarıhıdır köylerinde) diğer asbest olmayan bir mineralin MPM epidemisine yol açtığı bulunmuştur. Bu mineral fibröz “zeolite” (erionit) olarak adlandırılmaktadır. Erionit en güçlü karsinojen (Kanser yapıcı) olarak kabul edilmekte olup, bu köylerde evlerin yapıldığı tüf kayaları ile evlerin dayanığı ve kiler olarak kullanılan mağaraların duvarlarında bulunmuştur. Türkiye’de insidans hakkında kesin bilgi vermek mümkün değildir. Fakat sorunun boyutları büyüktür. Deneysel çalışmalar ile […]

mezotelyoma-2

Mezotelyomada Belirti ve Bulgular Mezotelyoma çoğunlukla akciğer zarları arasında sıvı artışına neden olduğu için ilk belirtiler genellikle sırt, göğüs ve yan ağrısı( nefes alıp verince batma şeklinde ağrı)dır. Ağrı giderek artar ve devamlılık kazanır. Plevra boşluğunda biriken sıvı miktarının artması ile hastada nefes darlığı ortaya çıkar. Bunun dışında öksürük, hastalığın yaygınlığı ile ilişkili olarak karında şişme, karın ağrısı gibi belirtiler de olabilir. Mezotelyomada Tanı Bu belirtilerle hekime başvuran hastanın fizik muayenesinde genellikle göğsün hasta tarafının sağlam tarafa göre hafif küçülmüş […]

sarkoidoz_1

Sarkoidoz ön planda akciğerler ve lenfatik sistemi etkileyen, ancak tüm doku ve organları tutabilen sistemik granülamatöz bir hastalıktır. Sarkoidozda tutulan organlarda küçük, mikrobik olmayan, iltihabi hücre yığınları oluşur, bu yığınların birleşmesiyle de granülom dediğimiz nodüler görüntüler ortaya çıkar. Sarkoidozun nedeni bilinmese de mevcut bulgular hastalığın genetik olarak duyarlı olan kişilerin spesifik çevresel ajanlara (henüz ne olduğu bilinmeyen) maruziyeti ile ortaya çıktığını düşündürmektedir ve buna göre ‘sarkoidoz nedeni bilinmeyen, multisistem granülomatöz bir hastalıktır’ diye tanımlanır. Sarkoidoz tüm dünyada, her iki cinste, […]

sarkoidoz_11

Sarkoidozda Akciğer Tutulumu Akciğer, sarkoidozis’in en sık bulunduğu ve klinik belirtilerin en fazla olduğu organdır hastaların %50’sinde akciğer grafisinde anormallik görülür. Hiç bulgu vermeden akciğer grafisinde iki taraflı hiler lenf bezi büyümesi ile ortaya çıkan vakalara sıklıkla rastlanmaktadır. Sarkoidozda akciğer grafisine göre evreleme yapılmaktadır. Evre 0: Normal akciğer grafisi Evre 1: Bilateral hiler lenfadenopati (iki taraflı akciğer lenf bezlerinde büyüme) Evre 2: Bilateral hiler adenopati ve akciğer dokusunda infiltratlar (hastalığa ilişkin gölgelenmeler) Evre 3: Sadece akciğer dokusunda infiltratlar Evre 4: […]

  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Youtube
timthumb

Ani Nefes Kesilmesi

Ani nefes kesilmesi organik veya psikolojik nedenli olabilir. Organik nedenli ...

oksuruk_kadin_450

Öksürüğü Geçir

Öksürük, alt solunum yollarının kendini temizleme ve koruma amacıyla oluşturduğu ...

cocuklarda-astim-3

Çocuklarda Astım H

Çocuklarda sinuzit, gastroözefageal reflu viral enfeksiyonlar; en sık astımla karışan ...

mevsimler

Mevsimlerin Astım H

İlkbahar ve sonbahar ayları yani mevsim değişimleri astım hastaları açısından ...

astimalerji.com

Alerji Tedavisinde K

Dil Altı Aşı tedavisi alerjik nezle ve/veya alerjik astımlı 4-50 ...